210W-1021

Projekty budowlane

BELMURO dla swoich klientów tworzy projekt koncepcyjny czyli, w oparciu o wytyczne przestrzenne, prawne i w oparciu o potrzeby Klienta, wizualizujemy koncepcję danego projektu.

Projekt architektoniczno – budowlany sporządzamy w zakresie i formie wymaganej do jego zatwierdzenia (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 3 lipca 2003)

Projekt składa się z: opisu założeń projektu, kolorowych rzutów pomieszczenia uzupełniony widokami 3D, rzutów detali, rzutów oświetlenia, doboru detali wraz ze szczegółowymi planami ich rozmieszczenia, wizualizacje.

Ponadto BELMURO realizuje projekt wykonawczy, który uszczegóławia projekt budowlany.

Są to rysunki sporządzone w poprzednich fazach opracowania w projekcie architektoniczno-budowlanym, uzupełnione o niezbędne detale budowlane.

Projekty wyceniane są indywidualnie. Wycena zależy od zakresu ustalonych prac repliki rolex projektowych, jak również od powierzchni projektowanego pomieszczenia.

Klient BELMURO tym samym ma bardzo precyzyjny obraz ostatecznego efektu realizacji.

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.